Rummet, video projection, 40 sec, inget ljud Huset, objet trouvé 93x100x60 cm                Icon, C-print 140x90 cm                Tomt, 150x150 cm          Copyright Gosia Bojkowska Lådor, 147 blyertsteckningar, 15x21 cm Genom platser och rum, 2013

Galleri Pictura, Lund
Huset - objet trouvé, 93x100x60 cm
Tomt - staket, matta, 150x150 cm
Lådor - 11 st teckningar i blyerts, 15x21 cm
Rummet - video, 40sec, inget ljud En ofrånkomlig del av våra liv är de rum vi vistas i och de byggnader vi omringas av. Arkitekturen omsluter våra kroppar. Den begränsar och kontrollera oss. Den skyddar, uppehåller och förvarar.
 
Kärnan I utställningen Genom platser och rum är det problematiska med att hitta sin plats, befinna sig i den och bli en del av den.
Utställningen består av en video, objet trouvé i form av ett ovanligt dockhus samt ett staket som bildar en plats som besökaren inte har tillträdde till. I samtliga verk antyds en frånvaro, åskådaren möts av skal och hålrum. 
Prepositioner blir utställningens ledtrådar: att befinna sig på en plats, att vara i eller bredvid.
 
Genom platser och rum är en reflektion över rumslighet och utrymme, över de prepositioner som definierar var vi befinner oss och vart vi är på väg.
WORK BIOGRAPHY CONTACT